Skip to main content

 

Her kan du blandt andet søge tilskud til din forening

 

Tilskudsmuligheder under FritidsForum

Tilskud under materiale-, renoverings- og anlægspuljen
Der kan søges tilskud til anskaffelse af større materialer, der er nødvendige for udøvelsen/udviklingen af en aktivitet i foreningen.
Der kan gives tilskud til mindre renoverings- og anlægsarbejde i klubhuse- og lokaler (arbejde der ikke falder ind under lokaletilskudsbestemmelserne for vedligehold) samt til udendørsanlæg.


Tilskud under udviklingspuljen
Puljen er afsat til udviklingsarbejde og tværgående samarbejder i Tønder Kommune. Herunder tiltag, der kan tiltrække grupper, som normalt ikke bruger folkeoplysende tilbud.


Aktivitetstilskud

Der kan søges om tilskud til hold med nye aktiviteter for voksne eller nye familieaktiviteter. Tilskuddet udbetales som ét beløb på 4.000 kr. pr. hold og kan maksimalt søges til det samme hold to år i træk. Tilskuddets formål er at hjælpe nye hold til at blive økonomisk bæredygtige.

Tilskudsmuligheder under serviceloven

Tilskud til aktiverende og forebyggende aktiviteter jf. § 79 i serviceloven
Der kan søges tilskud til generelle aktiviteter for borgere over 60 år, førtidspensionister og andre under 60 år, som står uden for arbejdsmarkedet. Puljen støtter også aktiviteter for handicappede og patientgrupper med kroniske lidelser.

 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i serviceloven
Formålet med støtten er at styrke de frivillige aktiviteter i de frivillige sociale organisationer og foreninger. Målgruppen er socialt udsatte og sårbare borgere i Tønder Kommune.

 

____________________________________________________________________________________________________________

På Fritidsportalen kan du også finde oplysninger om kommunens foreninger.
Foreninger kan v
edligeholde foreningsoplysninger, søge om lokaler, søge kommunale tilskud, indberette medlemstal, indsende regnskaber og vedtægter. 

Se hvordan du får tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
Under offentlige dokumenter kan du finde diverse vejledninger og regler, herunder Tønder Kommunes tilskudsguide. 


Har du/I spørgsmål kan Sundhed, Kultur og Frivillighed kontaktes på: 

pokof@toender.dk
7492 9408

Fritidsportalen fungerer bedst i browseren Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Edge Chromium eller Firefox, hvor det anbefales at anvende de nyeste versioner. Fritidsportalen fungerer ikke i Internet Explorer.