Skip to main content

NYT - NYT - NYT

Nye retningslinjer gældende fra den 6. maj 2021.


Indendørs aktivitet:
Indendørs aktivitet er tilladt for alle aldersgrupper – gælder dog ikke for kontaktsport. Se listen for kontaktsport i slutningen af denne mail.
Der gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Både udøvere, trænere, instruktører, ledere, dommere, tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.
Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Det er foreningen som er ansvarlig for at tjekke om deltagerne har coronapas.

Særregel: Foreningsfitness skal være bemandet og coronapas skal vises ved ankomst. 
I øvrige faciliteter skal der af foreningen foretages stikprøvekontrol mindst en gang i døgnet på hold/træning for voksne, hvor der ikke er en træner/instruktør/leder.

Udendørs aktivitet:
Der gælder et forsamlingsloft på 75 personer for udendørs aktivitet. Både udøvere, trænere, instruktører, ledere, dommere, tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.
Kontaktsport kan godt dyrkes udendørs.
Generalforsamlinger:
Fysiske generalforsamlinger kan afholdes igen med 1 deltager pr. 2 m2.
Deltagerne skal sidde ned i konference-opstilling.
Der skal være 1 meter mellem deltagerne (fra næse til næse).
Alle deltagere skal kunne fremvise coronapas.

I kan holde jer løbende orienteret på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk for detaljerede retningslinjer, eller på www.dgi.dk/corona hvor I kan se de mest stillede spørgsmål og svar.

Kontaktsportsgrene;
Basketball, floorball, hockey, indendørs fodbold og futsal, håndbold, dans (pardans), ishockey, skøjteløb (pardans), vandpolo, boksning, brydning, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing/thaiboxing, taekwondo, kampsport i øvrigt.

 


Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen via pokof@toender.dk


Pas på jer selv og hinanden.


________________________________________________________________________________________________

 


Velkommen til Fritidsportalen Tønder Kommune 


Fritidsportalen er din indgang til foreningslivet i Tønder Kommune.På Fritidsportalen kan du finde oplysninger om kommunens foreninger.
Foreninger kan v
edligeholde foreningsoplysninger, søge om lokaler, søge kommunale tilskud, indberette medlemstal, indsende regnskaber og vedtægter. 

Se hvordan du får tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
Tilskudsguide gældende fra 01.01.2021

Hjælp
Under offentlige dokumenter kan du finde diverse vejledninger og regler. 


Har du/I spørgsmål, kan Kultur -og Fritidsafdelingen kontaktes på: 

pokof@toender.dk
7492 9408

Fritidsportalen fungerer bedst i browseren Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Edge Chromium eller Firefox, hvor det anbefales at anvende de nyeste versioner. Fritidsportalen fungerer ikke i Internet Explorer.