Skip to main content

NYT - NYT - NYT

Al idræt kunne genstarte 21. maj. Og 10. juni kom der en ny politisk aftale om lempelser af corona-restriktionerne, blandt andet om at kravet om stikprøvekontrol af coronapas ved indendørs idræt for voksne ophører 1. august. 

Gældende regler pt.

  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper. 
  • Indendørs gælder et forsamlingsforbud på 100 personer. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.
  • Der er krav om, at voksne udøvere fra 18 år har gyldigt coronapas ved indendørs idræt. 
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
  • Kontrol af coronapas kan ske ved stikprøvekontrol minimum en gang i døgnet.
  • For udendørs idræt er der ikke et forsamlingsforbud.
  • Sommerlejre, stævner mv gennemføres med max 500 deltagere, også med overnatning er tilladt. Der er krav om coronapas for voksne deltagere.

Læs mere om coronapasset 

Tjek alle retningslinjerne fra Kulturministeriet

Nye retningslinjer, som træder i kraft i løbet af sommeren 

  • 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til max 250 personer
  • 1. august ophæves kravet om kontrol af coronapas ved indendørs idræt
  • Der indføres en dokumentationsordning for personer, der er undtaget for test og dermed for kravet om coronapas. 

Lokale restriktioner eller opfordringer

Der kan være lokale nedlukninger pr sogn eller pr kommune. Alle idrætsforeninger anbefales at holde nøje øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner, der kan påvirke idrætsaktiviteterne, ligesom idrætsforeningerne opfordres til at følge kommunernes anbefalinger.

I kan holde jer løbende orienteret på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk for detaljerede retningslinjer, eller på www.dgi.dk/corona hvor I kan se de mest stillede spørgsmål og svar.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen via pokof@toender.dk


Pas på jer selv og hinanden.


________________________________________________________________________________________________

 


Velkommen til Fritidsportalen Tønder Kommune 


Fritidsportalen er din indgang til foreningslivet i Tønder Kommune.På Fritidsportalen kan du finde oplysninger om kommunens foreninger.
Foreninger kan v
edligeholde foreningsoplysninger, søge om lokaler, søge kommunale tilskud, indberette medlemstal, indsende regnskaber og vedtægter. 

Se hvordan du får tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
Tilskudsguide gældende fra 01.01.2021

Hjælp
Under offentlige dokumenter kan du finde diverse vejledninger og regler. 


Har du/I spørgsmål, kan Kultur -og Fritidsafdelingen kontaktes på: 

pokof@toender.dk
7492 9408

Fritidsportalen fungerer bedst i browseren Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Edge Chromium eller Firefox, hvor det anbefales at anvende de nyeste versioner. Fritidsportalen fungerer ikke i Internet Explorer.